O adventistima

Istorijat adventističke crkve u Novom Sadu

istorijat-adventističke-crkve-u-novom-sadu

Istorijat Crkve u Novom Sadu POČETAK DELOVANJA HRIŠĆANSKE ADVENTISTIČKE CRKVE U NOVOM SADU – Čekaoci drugog Hristovog dolaska krajem devetnaestog veka počinju da deluju u Vojvodini. – Tako Vojvodina ubrzo postaje kolevka, a Novi Sad centar budućeg organizovanog delovanja Hrišćanske adventističke crkve. – Godine 1892.  Vojvodinu posećuje adventistički propovednik i misionar Ludvig Ričard Konradi i…

Read more

Šta znači ime i logo?

Šta znači naziv “adventisti”? Ime adventisti sedmog dana (Naziv Hrišćanska adventistička crkva je naziv pod kojim je Crkva registrovana u državi) uključuje suštinska verovanja nas kao Crkve. “Adventisti” odslikava naše snažno ubeđenje u blizinu Hristovog drugog dolaska. “Sedmog dana” ukazuje na biblijsku Subotu koja je od Stvaranja uvek bila sedmi dan sedmice odnosno dan od…

Read more

Ko su adventisti?

ko su adventisti

Ko su adventisti? Adventisti su hrišćani Adventisti su narod koji veruje da je Bog tvorac svega vidljivog i nevidljivog i da nam se Bog na najveličanstveniji način predstavio tako što je sišao među ljude i postao Bog sa nama, Emanuilo, Mesija, Isus Hristos. Mi verujemo da je Hristova religija ta koja na pravi način povezuje…

Read more

Istorija Adventista

A. Preteče adventista sedmoga dana Prvi “adventisti”, to jest vernici koji su žarko verovali u drugi Hristov dolazak, bili su sami apostoli. Pavle je s velikom čežnjom očekivao Isusov povratak (1. Solunjanima 4,16). Petar je objašnjavao prividno odlaganje obećanog dolaska i upućivao na pripremu za taj događaj (2. Petrova 3,1-18). Srednji vek je obeležila Avgustinova…

Read more

Da li su adventisti Kult, Sekta ili Crkva?

Da li su adventisti Kult, Sekta ili Crkva? Adventisti sebe obično smatraju crkvom, dok ih drugi nazivaju kultom ili sektom. Da bismo dobili pravilan odgovor, trebamo razumeti navedene nazive. 1. Kult je manja i polu-tajna organizacija, koja ima dve karakteristike: Zasniva svoje učenje na zasebnim “svetim spisima” koji ih razlikuju od svih drugih religija. Ima…

Read more

Da li postoje razlike između adventista i Jehovinih svedoka?

Da li postoje razlike između adventista i Jehovinih svedoka? Sličnosti: Iako mnogi neupućeni mešaju adventiste i Jehovine svedoke, zovući i jedne i druge “subotarima”, činjenica je da između njih nema gotovo ničega zajedničkog. I na onim mestima gde postoji prividna sličnost, nakon boljeg istraživanja shvataju se bitne razlike. Na primer, adventisti i Jehovini svedoci ne…

Read more

Da li su adventisti protestanti?

Da li su adventisti protestanti? Da. Međutim i među protestantima postoje razlike koje se ogledaju u velikom broj protestantskih crkava. Teško je obuhvatiti sve protestantske crkve – evangeliste, reformirane, baptiste, metodiste, pentekostalce, i dr. – pod jednu kapu, kada i među njima ima dosta izraženih razlika. Stoga ćemo izlagožiti samo one stavove koji su zajednički…

Read more

Koja su osnovna verovanja Hrišćanske Adventističke Crkve?

osnovna-verovanja-hrišćanske-adventističke-crkve

Koja su osnovna verovanja Hrišćanske Adventističke Crkve? 1. Sveto pismo Sveto pismo, Starog i Novog zaveta je pisana Božija reč data božanskim nadahnućem preko svetih Božijih ljudi koji su govorili i pisali onako kako ih je pokretao Sveti Duh. U ovoj Reči Bog je poverio čoveku znanje potrebno za spasenje. Sveto pismo je nepogrešivo otkrivenje…

Read more