Subotna škola

Subotna škola

Lično proučavanje Biblije je jedan od osnovnih delova hrišćanskog života. Kroz Bibliju saznajemo ko je naš Stvoritelj i možemo bolje da shvatimo i Njega i koja je Njegova volja. Biblija ima silu da menja živote ljudi.

U 2. Timotiju 3:16,17 zapisano je sledeće „Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi, da bude savršen čovjek Božij, za svako dobro djelo pripravljen.“ A car David u Psalmu 119:105 kaže „Riječ je tvoja žižak nozi mojoj, i vidjelo stazi mojoj.“

Mi shvatamo da je proučavanje Svetog Pisma ključ, još više kad proučavamo u grupi, da vođeni Svetim Duhom donesemo konkretne odluke za promenu života koji vodimo. Svake subote ujutru, sa početkom u 9:30, je vreme za Subotnu Školu svih uzrasta. Zajedno proučavamo lekcije iz Biblije, što subotom ujutru rade svi Adventisti širom sveta.