Da li su adventisti Kult, Sekta ili Crkva?

Da li su adventisti Kult, Sekta ili Crkva?

Adventisti sebe obično smatraju crkvom, dok ih drugi nazivaju kultom ili sektom. Da bismo dobili pravilan odgovor, trebamo razumeti navedene nazive.

1. Kult je manja i polu-tajna organizacija, koja ima dve karakteristike:

Zasniva svoje učenje na zasebnim “svetim spisima” koji ih razlikuju od svih drugih religija.

Ima harizmatičnog osnivača, koji je ujedno i nepogrešivi vođa organizacije.

Adventisti svoje učenje zasnivaju samo na Bibliji. Vođstvo crkve biva menjano svakih pet godina glasovima vernika. Jedini neosporni vođa crkve je Isus Hristos, ali ako ih to čini kultom, onda su to i sve druge crkve. Adventisti nisu mala organizacija (13 miliona krštenih članova); nisu ni tajanstveni – sva njihova bogosluženja otvorena su za sve zainteresovane.

2. Sekta je isto tako manja organizacija, koja je nastala odvajanjem od neke veće religije.

Adventisti nisu nastali odvajanjem od bilo koje crkve. Adventistički pokret je nastao u okviru brojnih crkava prošlog veka, bez namere osnivanja neke nove crkve. Sociolozi obično sektom nazivaju religiju koja nigde nije većinska. Ali, onda su i hrišćani prva tri veka bili sekta.

Iz ovoga je jasno da su adventisti crkva, srednje veličine. Bez obzira što ima puno većih crkava, adventisti su po broju inostranih misija vodeća crkva u svetu, a po broju bolnica i škola zauzimaju drugo mesto, odmah iza desetina puta brojnije Rimokatoličke crkve. Po svom osnovnom usmerenju, Adventistička crkva spada u nezavisne protestantske crkve.

One thought on “Da li su adventisti Kult, Sekta ili Crkva?

  • Ljiljana

    Nisam član nijedne sekte , pravoslavne sam vere ali sam mnogo lepog čula o vašoj crkvi koji ogranak ima i u Nišu . Puno pozdrava od Ljiljane iz Niša

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *