Đakonska služba

Đakonska služba

Dok je Isus Hristos uspostavljao Svoju crkvu, jedna od najvažnijih uloga đakona je bila da paze da potrebe vernika budu zadovoljene, kako duhovne, tako i fizičke i mentalne.  1. Timotiju 3 pokazuje neke od karakteristika ljudi koji su izabrani za đakone, kao što su poštenje, iskrenost, posedovanje tajne vere u čistoj savesti.

Briga za dobrobit vernika, kroz posete i komunikaciju, je jedna od ključnih uloga đakona.  Isus bi se uvek pobrinuo za one koji su došli da čuju Njegove reči istine i života.  Dakle, u zdravoj crkvi, đakoni takođe igraju važnu ulogu tako što se brinu i za potrebe u samoj crkvenoj dvorani.

  • Categories

  • Stihovi iz Biblije

    • I ne vladajte se prema ovom veku, nego se promenite obnovljenjem uma svojeg, da biste mogli kušati koje dobra i ugodna i savršena volja Božija. Rimljanima 12.2
  • Istaknuto

    Greben Spasa - Film Neverovatna istinita životna priča o Dezmondu Dosu, ratnom heroju koji je odbio da se bori, ali je kao vojni bolničar spasao stotine života. Kliknite ovde i saznajte više