O Bogu

Šta je molitva?

šta-je-molitva

Molitva je razgovor sa Bogom i ona sačinjava sadržaj života svih anđela na nebu i svih vernih ljudi na zemlji. Sav život Crkve je stalna molitva, i neprekidno služenje Bogu. Pored zajedničkih bogosluženja i molitava u kojima učestvuju svi hrišćani, postoje molitve koje se odnose na svakodnevni porodični život i molitve koje se upražnjavaju u…

Read more

Meni je dobro i bez Boga. Zašto bi moj život bio bolji kad bih verovao u Boga?

Meni je dobro i bez Boga.  Zašto bi moj život bio bolji kad bih verovao u Boga? Odgovor: Isus Hristos unosi novi kvalitet u čovekov život. Pavle je život u Hristu označio kao “slobodu” (Galatima 5:13). Samo je Isus Hristos u stanju da ispuni čovekove najdublje potrebe, kako je to i čuveni Avgustin zabeležio u…

Read more