Šta znači ime i logo?

Šta znači naziv “adventisti”?

Ime adventisti sedmog dana (Naziv Hrišćanska adventistička crkva je naziv pod kojim je Crkva registrovana u državi) uključuje suštinska verovanja nas kao Crkve. “Adventisti” odslikava naše snažno ubeđenje u blizinu Hristovog drugog dolaska. “Sedmog dana” ukazuje na biblijsku Subotu koja je od Stvaranja uvek bila sedmi dan sedmice odnosno dan od odmora.

Šta znači Adventistički logo?

logo-opis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *