Da li postoje razlike između adventista i Jehovinih svedoka?

Da li postoje razlike između adventista i Jehovinih svedoka?

Sličnosti:

Iako mnogi neupućeni mešaju adventiste i Jehovine svedoke, zovući i jedne i druge “subotarima”, činjenica je da između njih nema gotovo ničega zajedničkog. I na onim mestima gde postoji prividna sličnost, nakon boljeg istraživanja shvataju se bitne razlike. Na primer, adventisti i Jehovini svedoci ne veruju u besmrtnost duše. Ali, Jehovini svedoci veruju u neku vrstu duhovnog vaskrsenjaa, koja je potpuno strana biblijskom (i adventističkom) shvaćanju vaskrsenja.

Razlike:

Jasno je da su razlike prevelike da bi se mogle tek tako izložiti. Ipak, mogu se navesti one najnačelnije:

Jehovini svedoci veruju da je Biblija jedini autoritet, ali da nju može tumačiti jedino izabrano vođstvo crkve, koje djeluje kroz časopis Kula stražara. Adventisti veruju da nitko nije osobito ovlašten tumačiti Bibliju i da svaki vernik ima pravo provjeriti ispravnosti bilo čijeg tumačenja.

Jehovini svedoci veruju da je Jehova jedini pravi Bog; isus Hristos je Jehovino prvo stvorenje, a Sveti Duh nije uopšte ličnost, nego sila Božja. Adventisti veruju u Boga Oca, Sina i Duha Svetoga. Isus Hristos postoji od večnosti, a Duh Sveti je treća osoba Trojstva.

Jehovini svedoci veruju u nevidljivi drugi Hristov dolazak, koji se prema biblijskom računu odigrao 1914. godine. Adventisti veruju da će Isus doći vidljivo na zemlju. Taj se događaj tek treba odigrati i ne postoji nikakvo biblijsko izračunavanje Isusovog dolaska.

Jehovini svedoci veruju da zapovest o suboti nema više vrednosti. Adventisti smatraju da su sve zapovesti, uključujući i zapovest o suboti, večne i nepromjenljive.

Jehovini svedoci veruju da će na nebu živeti samo 144 hiljade izabranih. Ostali će spašeni biti na zemlji. Adventisti vjeruju da će se nebeski Jerusalim spustiti hiljadu godina nakon hristovog dolaska na zemlju i da će u njemu živjeti svi spašeni. 144 hiljade je samo simbolična, a ne doslovna brojka.

Ponavljamo, ovo su samo neke od razlika. Adventisti ipak veruju da i među Jehovinim svedocima ima Božjih izabranika. U skladu s načelima o vjerskoj slobodi, adventisti se zalažu da se i Jehovinim svedocima dopusti slobodno ispovedanje vere. Ali, ipak nemojte mešati jedne i druge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *