Dečije odeljenje

Dečije odeljenje

Dečije odeljenje je najradosnije odeljenje u crkvi!

Mi smo svesni koliko su važne ove mlade duše Hristu i našoj crkvi.  Naš primarni cilj je da se usadi Hristova ljubav u decu i da se upute na put hrišćanskog života.  Za decu se organizuju manifestacije tako da se mogu radovati i družiti u jednom zdravom, prijateljskom okruženju.

Dečija subotna škola je, pre svega, mesto i vreme gde se versko obrazovanje stiče kroz priče, pesme, umetnost, igre, kvizove i interakciju sa drugim članovima crkve.  Smatramo da su razvoj uma i karaktera dece veoma važni i značajni za razumevanje i prihvatanje Božijeg plana spasenja.  Dakle, naglasak se stavlja na razumevanje i izgrađivanje zrelog ličnog odnosa sa Bogom, Njegovom Svetom Reči, i stvorenim svetom.  Dečija subotna škola je podeljena u četiri grupe za proučavanje lekcije:bebe (0-3), zabavište (3-6), osnovna škola (6-10), i mladi tinejdžeri (10-14).

O deci, Isus je rekao: „I reče im: zaista vam kažem, ako se ne povratite i ne budete kao djeca, nećete ući u carstvo nebesko.“ Matej 18:3.