Zdravstvena služba

Zdravlje je čovekova najveća vrednost, no nažalost to često shvatimo tek kada ga izgubimo.

Poznato je da Adventisti ne puše, ne piju, ne koriste opojna sredstva, zdravije se hrane i veoma cene vrednosti različitih fizičkih aktivnosti.  Zahvaljujući tome uživaju bolje zdravstveno stanje i duži život.

Čovek se sastoji od telesne, umne, emotivne, duhovne i društvene dimenzije.  Kako bi sve ove dimenzije bile uravnotežene potrebno je delovati na svim nivoima.

Vera i zdravlje idu ruku pod ruku

Može li nam vera pomoći na putu prema zdravlju?
Verom se značajno mogu unaprediti kvalitet života i duševno zdravlje. Vera pomaže čoveku na svim nivoima njegovog postojanja: telesnom, duševnom, društvenom i duhovnom.

 1. Kroz veru čovek shvata da je on za svoj život odgovoran Bogu i da treba tako živeti da sebe i svoje potencijale što bolje ostvari na svim nivoima postojanja.
 2. Na telesnom nivou vera traži od čoveka da se brine za svoje telesno zdravlje jer je telo hram Duha Svetoga.
 3. Na psihološkom nivou vera omogućava rast i razvoj osobe u duhu bezuslovne ljubavi, kao i lečenje psiholoških trauma.
 4. Na društvenom nivou vera pomaže čoveku da ima korektan i human odnos prema svim ljudima. Vera uči da su svi ljudi Božija stvorenja i kao takvi njegova ljubljena djeca, ona traži od svih da se ponašaju u skladu s tom istinom i da žive kao braća i sestre.
 5. Na duhovnom nivou vera je sila koja pobeđuje ovaj svet. Po veri ulazimo u Božju svemoć koja čini čudesa u našem životu.

Veoma važne uloge ovog odjeljenja su sledeće:

 1. Zdravstvena edukacija samih vernika crkve ali i šire društvene zajednice bez obzira na versko ili bilo kakvo drugo opredeljenje u cilju poboljšanja kompletnog zdravlja.
 2. Zdravstveno prosvećivanje o uticaju životnih navika na faktore rizika za nastanak raznih hroničnih oboljenja.
 3. Edukacija o osnovama zdravstvenog ponašanja: upotreba vode, zdrava ishrana, telesne aktivnosti, izbegavanje pušenja i alkohola, kontrola stresa, prevencija nasilja u porodici itd.

      Zadaci odeljenja:

 1. Omogućavanje pristupa merodavnim informacijama i savetima o zdravlju i pravilnim životnim navikama.
 2. Održavanje seminara, zdravstvenih radionica kao i korišćenje audio-vizualnih materijala u cilju promovisanja zdravog načina života među vernicima , kao i pripadnicima šire društvene zajednice.
 3. Nabavka raznih časopisa i knjiga koje će omogućiti što bolju edukaciju vernika.

      Planovi za zdravstvenu službu:

 1. Edukovati najmlađe u smislu zdravih životnih navika.
 2. Pomagati tinejdžerima da pronađu sebe u ovom svijetu.
 3. Pomoći starima i bolesnima.
 4. Ispitati vernike šta ih interesuje u pogledu zdravlja kako bi se održala predavanja iz oblasti koje njih najviše interesuju.