Da li su adventisti protestanti?

Da li su adventisti protestanti?

Da. Međutim i među protestantima postoje razlike koje se ogledaju u velikom broj protestantskih crkava. Teško je obuhvatiti sve protestantske crkve – evangeliste, reformirane, baptiste, metodiste, pentekostalce, i dr. – pod jednu kapu, kada i među njima ima dosta izraženih razlika. Stoga ćemo izlagožiti samo one stavove koji su zajednički svim protestantskim crkvama.

Sličnosti:

Adventisti su oduvijek sebe smatrali protestantskom crkvom. Objektivni protestantski teolozi adventističku crkvu također smatraju protestantskom. Stoga i jedni i drugi dijele temeljne sličnosti: Biblija kao jedini autoritet, opravdanje jedino verom u raspetoga Isusa Hrista – koji je ujedno i jedini posrednik između Boga i čovjeka, nepostojanje statusne razlike između sveštenika i vernika, kao i krštenje odraslih uranjanjem (mada dio protestanata i dalje krštava malu decu).

Razlike:

Ovde se navode razlike između adventista i većine protestantskih crkava, jer se u pojedinim delovima adventističko učenje slaže s manjim protestantskim crkvama.

Većina protestanata svetkuje nedelju, prvi dan sedmice. Manji dio protestanata drži da su svi dani jednaki. Adventisti veruju da Biblija podupire subotu i jedino subotu kao dan odmora. Iako je tačno da je Isus vaskrsao u nedelju, nigde u Bibliji nemamo povod za verovanje da je Bog uspostavio nedelju kao dan odmora. U ovome se s adventistima slažu i male protestantske crkve poput Baptista sedmog dana i Božje crkve sedmoga dana.

Uglavnom svi protestanti drže da duša nastavlja život odvojeno od tela i odlazi u raj ili pakao (protestanti ne veruju u čistilište). Adventisti veruju da učenje o besmrtnosti duši nije biblijski stav, nego je u hrišćanstvo ušlo preko platonističke filozofije. Učenje o besmrtnosti duše nije u skladu s temeljnim hrišćanskim učenjem o vaskrsenju tela. U ovome se s adventistima slažu određeni teološki krugovi u protestantskom svijetu.

Protestanti drže kako je ukinuta starozavjetna podela na čistu i nečistu hranu, te dopuštaju upotrebu svinjetine, krvi, i sličnih namirnica. Adventisti drže da su starozavjetni zakoni o prehrani trajni kao i prirodni zakoni o zdravlju. Adventisti se slažu s brojnim protestantima koji ne upotrebljavaju alkohol i s još brojnijim protestantima koji ne upotrebljavaju cigarete.

Činjenica je da u posednje tri decenije protestantski svet postaje svesniji temeljnog zajedništva s adventistima, iako razlike i dalje ostaju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *