Misionsko odeljenje

Misionsko odeljenje

Misionsko odelenje je u potpunosti posvećeno širenju vesti jevanđelja, dobre vesti, svima, o Stvoritelju koji nas voli, i koji želi da bude najvažniji deo našeg postojanja.  Cilj ovog odelenja je da ispuni misiju koju je sam Isus Hrist ostavio svojim učenicima u Matejovom jevađelju, 28:19-20,

„Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime oca i sina i svetoga Duha. Učeći ih da sve drže što sam vam zapovijedao; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Amin.“

Mi verujemo da Isus Hrist uskoro ponovo dolazi.  Na različite načine, ovo odelenje organizuje koncerte i besplatne seminare, sa dubokom željom da podeli ovu radosnu vest o Spasitelju koji je dao Svoj život kako bi svi imali život večni.

  • Categories

  • Stihovi iz Biblije

    • A dalje braćo moja, što je god istinito, što je god pošteno, što je god pravedno, što je god prečisto, što je god preljubno, što je god slavno, i još ako ima koja dobrodetelj, i ako ima koja pohvala, to mislite. Filibljanima 4.8
  • Istaknuto

    Greben Spasa - Film Neverovatna istinita životna priča o Dezmondu Dosu, ratnom heroju koji je odbio da se bori, ali je kao vojni bolničar spasao stotine života. Kliknite ovde i saznajte više