Istorijat adventističke crkve u Novom Sadu

Istorijat Crkve u Novom Sadu

POČETAK DELOVANJA HRIŠĆANSKE ADVENTISTIČKE CRKVE U NOVOM SADU

– Čekaoci drugog Hristovog dolaska krajem devetnaestog veka počinju da deluju u Vojvodini.

– Tako Vojvodina ubrzo postaje kolevka, a Novi Sad centar budućeg organizovanog delovanja Hrišćanske adventističke crkve.

– Godine 1892.  Vojvodinu posećuje adventistički propovednik i misionar Ludvig Ričard Konradi i propoveda u Reformatorskoj crkvi u Zrenjaninu.

– Prvi primerci adventističke literature na srpskom jeziku pojavljuju se 1894. godine.

– Mladi evanđelista Džon F. Hinergart 1898. godine dolazi u Vojvodinu i osniva prve subotne škole i mesne crkve.

– Propovednik Petar Todor 1907 godine izdaje u Velikoj Kikindi prvu subotnoškolsku pouku na srpskom jeziku pod imenom „ Poslednja objava!“

– U Novom Sadu od 1908. godine pojavljuju se prvi adventistički vernici. Među prve vernike ubrajaju se porodice Slankamenac i Strahinić.

– Izdavačka delatnost 1910. godine prelazi iz Velike Kikinde u Novi Sad.

– Godine 1911. osnovana je u Novom Sadu Jadranska misija. Za predsednika bio je tada izabran Robert Šilinger.

– Robert Šilinger i Maks Ludvig godine 1912. započinju u Novom Sadu sistematski evanđeoski rad. Organizovali su prvu veliku evangelizaciju pod šatorom i prvo veliko krštenje.

– Mesna crkva u Novom Sadu organizovana je 1912. godine. Prvi propovednik novosadske crkve bio je Nikola Slankamenac.

– Iste godine organizovana je u Novom Sadu Misija Dunav –Tisa  koja je obuhvatila vernike iz Vojvodine i Srbije.

– Za potrebe mesne crkve i Misije 1919. godine kupljena je zgrada u ulici Petra Zrinjskog br. 13. a to je danas adresa zgrade u ulici Petra Drapšina  broj 13.

– Godine 1919. u Novom Sadu, na naznačenom mestu, osnovana je prva izdavačka kuća koja će delovati sve do 1931. godine, kada je premeštena u Beograd. Prvi urednik bio je Albin Močnik, a prvi vođa kolportera Živa Krdžalin.

– Osnivanjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca stvoreni su uslovi da se adventističko delovanje objedini pod imenom „Jugoslovenska misija“ koja je zaživela 1919. godine sa sedištem u Novom Sadu.

– Prvi Sabor Jugoslovenske misije održan je u Novom Sadu 1920. godine. Za predsednika izabran je Robert Šilinger, a za sekretare Maks Ludvig, Albin Močnik, Nikola Slankamenac i Roža Madacki.

– Jugoslovenska unija Hrišćanske adventističke crkve sa sedištem u Novom Sadu, osnovana je 1925. godine. Prvi njen predsednik bio je Robert Šilinger, a 1926. godine tu službu je preuzeo Albin Močnik.

– Drugi sabor Jugoslovenske unije održan je u Novom Sadu 1927. godine. Za predsednika je izabran Albin Močnik a tada je izglasan i prvi Ustav Jugoslovenske unije.

– U Novom Sadu 2000. godine postoje već četiri adventističke mesne crkve, tu je i Uprava Severne crkvene oblasti kao i Gimnazija „Živorad Janković“.

– Posle devedeset godina čekanja, 12. maja 2001. godine na mestu prve skromne adventističke crkve u Novom Sadu, otvoreno je Bogu na slavu velelepno crkveno zdanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *