Ko su adventisti?

Ko su adventisti?

Adventisti su hrišćani
Adventisti su narod koji veruje da je Bog tvorac svega vidljivog i nevidljivog i da nam se Bog na najveličanstveniji način predstavio tako što je sišao među ljude i postao Bog sa nama, Emanuilo, Mesija, Isus Hristos. Mi verujemo da je Hristova religija ta koja na pravi način povezuje palog čoveka sa bezgrešnim i životodavnim Bogom. Zbog toga je Isus Hristos centar naše spoznaje Boga i stalni izvor snage za svakodnevni život. Verujemo da je pravo Hrišćanstvo hristocentričan način života. Biblija je Bogom data knjiga koja predstavlja istoriju svetih ljudi, kao i nadahnute savete i proročanstva i data je nama kao pravilo vere i života.

Adventisti postoje širom sveta
Kao narod, postojimo širom sveta. Pošto verujemo da je Bog tvorac svih ljudi, smatramo da su svi ljudi braća među sobom. Među Advetnistima ne postoje granice. Nema rasnih, nacionalnih, klasnih ni polnih diskriminacija. Verujemo da ljubav prema sopstvenoj naciji i sopstvenom narodu mora da postoji da bi postojala ljubav i prema drugim narodima i drugim nacijama.

Adventisti i svakodnevni život
Smatramo da religija unapređuje ljudski život u svim njegovim aspektima. Religija nije nešto što čoveka čini nesposobnim ili izgubljenim za koristan svakodnevni život. Religija samo unosi mir, ljubav i red u ovaj haotični svet. Verujemo da Hristu služimo na pravi način i kada smo u svojim radionicama, njivama, kancelarijama, ordinacijama, učionicama… Smatramo za svoju dužnost da svoj posao obavljamo na najbolji mogući način. Iako Hristovo carstvo nije na ovom svetu, dok smo na ovom svetu dužni smo da doprinesemo napretku i prosperitetu društva kao profesionalci u svojim zanimanjima i kao uzorni građani zemlje u kojoj stanujemo.

Adventisti i porodica
Adventisti su duboko privrženi porodici kao instituciji od Boga utemeljenoj. Bog nam je dao porodicu da bismo osetili deo nebeske stvarnosti ovde na planeti Zemlji. Naša je dužnost da svoju porodicu čuvamo, da se o njoj brinemo i da doprinesemo svojim raspoloženjem i navikama da naša porodica bude izvor sreće, sigurnosti i mira za svakog svog člana. Da bi se ostvarili ovi ideali, svaki član porodice je dužan da doprinese najviše što može.

Adventisti i zdravlje
Pošto nas je Bog stvorio, njemu dugujemo svoj život i svoje zdravlje. Naša vera u Boga se pokazuje i time što brinemo o sopstvenom zdravlju. Očuvanjem ovog Božjeg dara, služićemo Bogu na kvalitetniji način, a ovom svetu moći ćemo da pružimo puninu svojih Bogom danih potencijala. Naš zadatak kao hrišćana je da čuvamo ovu planetu koju nam je Bog dao na korišćenje. Prednost hrišćanina je da sa svoje strane učini sve da ovaj svet oko nas bude lepši, vazduh čistiji, voda bistrija a hrana nezagađena i zdrava.

Misija Crkve
Hristos nam je ostavio nalog da služimo svetu u njegovim potrebama i patnjama i kao što je i On sam to činio dok je hodao ovom Zemljom. Adventisti su organizovali brojne bolnice, humanitarne organizacije, škole i prodavnice zdrave hrane širom sveta da bi se smanjila beda ovoga sveta.

Adventisti i budućnost
Naša najveća nada je da će Hristos uskoro doći kao što je obećao kada je odlazio sa ove Zemlje. Tada će se sva nesavršenstva izgubiti, sve nepravde nestati, sve žalosti zaboraviti. Verujemo da će Hristos ostvariti svoja obećanja koja nam je dao preko svojih proroka i apostola o novom uređenju odnosa bez suza, boli, nepravdi, razočarenja, rastanak i uništenih odnosa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *