Meni je dobro i bez Boga. Zašto bi moj život bio bolji kad bih verovao u Boga?

Meni je dobro i bez Boga.  Zašto bi moj život bio bolji kad bih verovao u Boga?

Odgovor:

Isus Hristos unosi novi kvalitet u čovekov život. Pavle je život u Hristu označio kao “slobodu” (Galatima 5:13). Samo je Isus Hristos u stanju da ispuni čovekove najdublje potrebe, kako je to i čuveni Avgustin zabeležio u svojim ispovestima: “Naša srca su nemirna dok ne nađu svoj mir kod tebe, Bože.” Francuski matematičar, fizičar i filozof Blez Paskal potvrdio je istinitost ove tvrdnje, govoreći da je Bog u svakog čoveka usadio vakuum, koji je jedino On u stanju da ispuni. Živimo u slobodnom svemiru te svako može da izabere Hrista, a ima i slobodu da krene drugim putem. Međutim, naši izbori nose određene posledice. Biblija nas uči da ćemo u Hristu dobiti duševni mir koji prevazilazi svaki um (Filibljanima 4:7), a sem toga i dar večnog života   (Rimljanima 6:23). Božje obećanje o kvalitetu koji dobijamo u Isusu potrebno je isprobati jer, ukoliko Isusu Hristu ne pružimo priliku da ispuni svoje obećanje u našem životu, nećemo ni biti svesni šta smo izgubili  živeći bez Hrista.

Izvor: dajprilikuisusu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *