Hristove očigledne Pouke

Hristove očigledne Pouke
Hristove očigledne Pouke
229 Downloads

Poučavanje u parabolama – pričama prenosnog značenja