Hristove očigledne Pouke

Hristove očigledne Pouke
Hristove očigledne Pouke
236 Downloads

Poučavanje u parabolama – pričama prenosnog značenja