Srce čovečije izmišlja sebi put, ali Gospod upravlja korake njegove.