Pogledajte pisma, jer vi mislite da imate u njima život večni; i ona svedoče za mene.