Kada dodje oholost, dodje i sramota; a u smernih je mudrost.