Jer kakva je korist čoveku ako zadobije sav svet a duši svojoj naudi.