Ja sam svetlost sveta, ko zamnom ide neće hoditi po tami, nego će imati svetlost života.