Isus mu reče; ja sam put, istina i život; niko ne će doći k ocu do kroza me.